739 056 116
general terms and conditions

PODMÍNKY PRO REZERVACI

Provozovatel : TK NATALI,s.r.o., se sídlem Javorová 1, 79604 Prostějov, provozovna Podskalí 553, 798 02 Mostkovice,IČ 26916118,

Tenisová hala, antukové kurty, badminton, stolní tenis,

www.tenis-natali.cz, rezervace

Rezervační systém: systém elektronické rezervace sportovišť dostupný na webu www.tenis-natali.cz/rezervace

Podmínky pronájmu

1. Krátkodobý pronájem sportovišť je možné sjednat s provozovatekem prostřednictvím rezervačního systému. Bezprostřední pronájem je možné sjednat také přímo na místě, pokud je volná kapacita sportoviště a to na recepci TK NATALI,s.r.o., prostřednictvím osoby odpovědné za provoz rezervačního sytému, za podmínky okamžité úhrady nájemného v hotovosti nebo platební kartou..

2. Zájemce má možnost rezervovat si vybrané sportoviště v neobsazeném čase , a to pomocí rezervačního formuláře, ve kterém uvede své jméno, příjmení, kontaktní telefon, emailovou adresu, druh sportovní aktivity.

3. Potvrzení rezervace obdrží zájemce elektronicky na emailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v rezervačním formuláři.V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci a reklamace není přípustná.

4.Výše nájemného vyplývá z aktuálního Ceníku pronájmu sportovních prostor schváleného provozovatelem, který je k dispozici v prostorách TK NATALI,s.r.o., současně na internetové adrese www.tenis-natali.cz a v rezervačním systému.

5. Přijatá objednávka je vždy závazná, zrušení rezervace je možné 24 hodin předem v případě stálých rezervací, avšak nejpozději 8 hodin předem původně rezervovaným termínem. V opačném případě je zrušení rezervace zpoplatněno storno poplatkem ve výši ceny objednené služby. Stálá rezervace je podmíněna minimální zálohou 1.000,- Kč.

6.Vrácení zaplaceného nájemného z důvodu neuskutečnění pronájmu je možné pouze z provozních důvodů na straně pronajímatele.

Provozovatel má právo zrušit objednávku pouze, existuje-li k tomu pádný důvod, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení.

7.Rezervací sportoviště zájemce potvrzuje, že se seznámil s návštěvním (provozním) řádem příslušného sportoviště a že se zavazuje jej dodržovat a seznámit s jeho obsahem i své spoluhráče.

V případě poruchy rezervačního systému, kontaktujte recepci TK NATALI, s.r.o. - tel.739 056 116